Skip to content

Vest-Telemark Næringsbygg AS sitt føremål er, i samarbeid med andre aktørar, å styrke og vidareutvikle næringslivet i regionen.

Innafor kommunane Nissedal, Fyresdal, Tokke, Kviteseid, Seljord, Vinje, Hjartdal og Drangedal skal Vest-Telemark Næringsbygg AS vere med å skape grunnlag for vekst og utvikling ved å delta i ulike typar næringsbyggprosjekt, samt andre aktuelle selskap og verksemder.  I samband med dette kan det også ytast rådgjeving.

I perioden 1971 – 2019 har Vest-Telemark Næringsbygg AS vore involvert i om lag 75 byggeprosjekt. Dei fleste av bygga er etter kvart overtekne av leigetakarane. Dei fleste av industribygga ein har i Vest-Telemark er oppført av Vest-Telemark Næringsbygg AS.

Ved årsskiftet er selskapet direkte eigar av desse bygga:

Styret

i Vest-Telemark Næringsbygg AS 2019

  • Kjetil Vaagen – leiar
  • Kristine Sandall – nestleiar
  • Helge Granlund
  • Arild Metveit
  • Anneken Schlenzig
  • Knut Inge Skoland – varamedlem

Aksjonær i eigedomsselskap

Dei siste åra har Vest-Telemark Næringsbygg AS hatt som strategi å investere i selskap, der ein saman med andre investorar, bygger næringsbygg som skal huse eit mangfald av næringsverksemder. Vi er difor aksjonærar i fylgjande eigedomsselskap:

  • Vest-Telemark Næringspark AS – Eig Næringshagebygget i Kviteseid
  • FN-Eigedom AS – Eig Næringshagebygget i Fyresdal
  • SN-Eigedom AS – Eig næringshagebygget i Seljord
  • RN-Eigedom AS – Søker å etablere næringshagebygg i Rauland

Administrasjon

Back To Top