Skip to content

Ledige plassar

Ingen ledige plassar

Tal på kontor

50 kontor

Adresse

Kviteseidgata 18, 3850 Kviteseid

Telemark Næringshage

Kviteseid Næringshage er lokalisert i sentralt i Kviteseid sentrum. Næringshagebygget er eigd av Vest-Telemark Næringspark AS. Kviteseid Næringshage AS som er den einaste SIVA-næringshagen i Vestfold og Telemark fylke er lokalisert her.

Næringshageprogrammet som Kviteseid Næringshage AS er ein del av, har som hovudmål å bidra til auka verdiskaping, vekst og utvikling av norsk næringsliv, fortrinnsvis i distriktsområda. Næringshageprogrammet skal i tillegg vere eit verkemiddel for fylkeskommunen og bidra til at fylkeskommunen si rolle som regional utviklingsaktør blir styrka. Programmet si visjon er å skape levedyktig og framtidsretta næringsliv i distrikta.

Interessert?

Treng du eit kontor i felleskap, ta kontakt med:

Eva Brekka
NC-Spectrum
Telefon: +47 35 20 30 00
E-post: eva.brekka@nc-spectrum.no

Back To Top