skip to Main Content

Ledige plassar

Ingen ledige plassar

Tal på kontor

50 kontor

Adresse

Kviteseidgata 18, 3850 Kviteseid

Telemark Næringshage

Telemark Næringshage i Kviteseid er lokalisert i sentralt i Kviteseid sentrum. Næringshagebygget er eigd av Vest-Telemark Næringspark AS. Telemark Næringshage AS som er den einaste SIVA-næringshagen i Vestfold og Telemark fylke er lokalisert her.

Næringshageprogrammet som Telemark Næringshage AS er ein del av, har som hovudmål å bidra til auka verdiskaping, vekst og utvikling av norsk næringsliv, fortrinnsvis i distriktsområda. Næringshageprogrammet skal i tillegg vere eit verkemiddel for fylkeskommunen og bidra til at fylkeskommunen si rolle som regional utviklingsaktør blir styrka. Programmet si visjon er å skape levedyktig og framtidsretta næringsliv i distrikta.

Interessert?

Treng du eit kontor i felleskap, ta kontakt med oss.

Back To Top