Skip to content

Ledige plassar

8 ledige kontorplassar

Tal på kontor

77 kontor

Adresse

Klokkarhamaren 6, 3870 Fyresdal

Fyresdal Næringshage

Fyresdal Næringshage held til ved Bryggeparken i sentrum av Fyresdal. Næringshagebygget er eigd av FN Eigedom AS.

Næringshagen ønskjer å vere eit sterkt regionalt og nasjonalt kompetansemiljø innan bioøkonomi, men er også ein ypperleg plass for alle verksemder som ønskjer utvikling i eit stimulerande miljø. Ein er kreative, opne og moderne og ynskjer å sjå på moglegheitar, ikke problem. Målsettinga er at nye og eksisterande kompetanseverksemder skal ha større sjanse for å lykkast i Fyresdal Næringshage.

Interessert?

Treng du eit kontor i felleskap, ta kontakt med oss.

Back To Top