Skip to content

Vest-Telemark Næringsbygg AS er ansvarleg for innhaldet på nettstaden. Denne personvernerklæringa forklarer korleis informasjon om dei besøkande på nettstaden blir samla inn og brukt, i samhøve med personopplysningslova § 19, og generell informasjon om korleis vi behandlar personopplysningar, i samsvar med personopplysningslova § 18, 1. ledd.

WordPress

WordPress (publiseringsløysinga som driv nettstaden) bruker cookies for brukarar som er logga inn og for besøkande som kommenterer innlegg på nettstaden. WordPress bruker ikkje session cookies.

Nettstaden sett cookies når innlegg blir kommentert. Det blir gjort slik at brukaren ikkje treng å fylle ut kommentarskjemaet med namn, e-post og eventuelt lenke til eigen nettstad ved neste besøk.

Google Analytics

Google Analytics er ein nettanalyseteneste som blir levert av Google Inc. («Google»). Google Analytics brukar cookies for å analysere korleis nettstaden blir brukt. Informasjonen som blir sett av en slik cookie ved bruk av den aktuelle nettstaden, inkludert IP-adressa di, blir sendt til og lagra på Google sine servere.

Sida bruker Google Analytics for å analysere bruken av nettstaden. Vi får informasjon om kva sider som er mest besøkt, kvar brukarane kjem frå, på kva for tidspunkt sidene er mest besøkt, osv.

Google Maps

Google Maps er ei kartteneste utvikla av Google som tilbyr satellittbilete, vegkart og ruteplanlegging for å reise til fots, bil, eller med offentleg transport.

Sida bruker Google Maps for å vise på ein enkel måte kor næringslokale ligg.

Personvernreglar for Google-tenester

Googles personvernreglar gjeld for alle tenester som blir tilbode av Google Inc. og partnerane. Les personvernreglane her.

Oversikt over fyrste- og tredjepartscookies på nettstaden

WordPress: comment_author_{HASH}
Hensikt: Når innlegg blir kommentert blir namn lagra for å autoutfylle feltet ved neste besøk.
Blir aktivert: Ved bruk av kommentarfelt
Varigheit: 1 år
Type: Fyrsteparts cookie

WordPress: comment_author_email_{HASH}
Hensikt: Når innlegg blir kommentert blir e-postadressa lagra for å autoutfylle feltet ved neste besøk.
Blir aktivert: Ved bruk av kommentarfelt
Varigheit: 1 år
Type: Fyrsteparts cookie

WordPress: comment_author_url_{HASH}
Hensikt: Når innlegg blir kommentert blir link til brukarnettstad (viss oppgitt) lagra for å autoutfylle feltet ved neste besøk.
Blir aktivert: Ved bruk av kommentarfelt
Varigheit: 1 år
Type: Fyrsteparts cookie

Google Analytics: _ga
Hensikt: Blir brukt for å identifisere unike brukarar.
Blir aktivert: Med ein gong
Varigheit: 2 år
Type: Fyrsteparts cookie

Google Analytics: _gat
Hensikt: Blir brukt for å sette grense for talet på førespurnader til Google.
Blir aktivert: Med ein gong
Varigheit: 10 minutt
Type: Fyrsteparts cookie

Google sin preferansecookie: NID
Hensikt: Blir brukt for lagre brukaren sine preferansar på tvers av Google sine tenester og applikasjonar.
Blir aktivert: Når Google Maps blir lasta inn
Varigheit: 6 månader
Type: Tredjeparts cookie

Avvise eller slette informasjonskapslar

Viss du ikkje ynsker at informasjon om deg skal bli samla inn, kan du slå det av i nettlesaren din. Les korleis du gjer dette hjå Nettvett.no. Slik avviser/tillét du at det blir lagra informasjonskapslar, og slik slettar du eksisterande informasjonskapslar på maskina di.

Konfidensiell informasjon

Resultat frå analyser og informasjon om oppdragsgjevar blir behandla konfidensielt. Vest-Telemark Næringsbygg garanterer at informasjon ikkje blir frigjeve utan skriftleg løyve frå oppdragsgjevar.

Back To Top