Skip to content

Næringshagane i Vest-Telemark er ein ypperleg plass for alle verksemder som ynskjer utvikling i eit stimulerande miljø.

Næringshagane i Vest-Telemark held til i moderne og attraktive kontorbygg og er sterke regionale og nasjonale kompetansemiljø innan sine fagområde.  Næringshagane er ein ypperleg plass for alle verksemder som ynskjer utvikling i eit stimulerande miljø.

Vi er kreative, opne og moderne og ynskjer å sjå på moglegheitar, ikke problem. Vår målsetting er at nye og eksisterande kompetanseverksemder skal ha større sjanse for å lykkast i Vest-Telemark.

Back To Top