Skip to content

Vest-Telemark Næringsbygg AS eig og utviklar næringsbygg, næringslokale og næringshagar i Vest-Telemark.

Vest-Telemark Næringsbygg AS sitt føremål er, i samarbeid med andre aktørar, å styrke og vidareutvikle næringslivet i regionen.

Innafor kommunane Nissedal, Fyresdal, Tokke, Kviteseid, Seljord, Vinje, Hjartdal og Drangedal skal Vest-Telemark Næringsbygg AS vere med å skape grunnlag for vekst og utvikling ved å delta i ulike typar næringsbyggprosjekt, samt andre aktuelle selskap og verksemder. I samband med dette kan det også ytast rådgjeving.

Leilegheiter i Høydalsmo

Vi har sett i gang eit prosjekt med bygging av tre leilegheitsbygg i Høydalsmo, ved Oftevann. Nå er to bygg under oppføring, og så snart vi har solgt desse 8 leilegheitene, og har solgt to…

Les meir

Næringshagane i Vest-Telemark

Konseptet med ein næringshage er å skape innovasjon, vekst og utvikling for bedrifter som er i ein start og/eller vekst fase og som har behov for rådgjeving og kompetanse for å nå sine mål. Dette oppnår ein ved å samle fleire bedrifter under same tak, der synergiar frå eit større fagmiljø og kompetansemiljø saman med tilrettelagt infrastruktur gjev grobotn for ynskja utvikling.

Back To Top